PAT-820/815/806

Den digitala PAT-820-mätaren används för att mäta sådana parametrar för elektrisk utrustning (elverktyg, vitvaror osv.) som är viktiga för säkerheten: resistans hos skyddsledare, isolationsresistans, anslutningars kontinuitet, läckström, effekt samt automatisk mätning av alla RCD-parametrar. Mätaren möjliggör överslags-/högspänningsprov.

Beskrivning

PAT-820 /815/806 kan användas för att prova utrustningens överensstämmelse med standarderna:

 • EN 60745-1 Elektriska handverktyg – Säkerhet – Allmänna fordringar
 • EN 61029 Transportabla motordrivna elverktyg – Säkerhet – Allmänna fordringar
 • EN 60335-1 Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar
 • EN 60950 Utrustning för informationsbehandling (IT-utrustning) – Säkerhet
 • AS/NZS 3760:2010 Säkerhetsinspektion och provning av elektrisk utrustning under drift
 • VDE 0404-1 Provnings- och mätanordningar för kontroll av elektrisk säkerhet hos elektriska apparater. Del 1: Allmänna fordringar
 • VDE 0404-2 Provnings- och mätanordningar för kontroll av elektrisk säkerhet hos elektrisk utrustning. Del 2: Provningsanordningar för kontroll efter reparation, ändring eller för omprovningar
 • VDE 0701-0702 Provning efter reparation eller ändring av elektrisk utrustning. Omprovning av elektrisk utrustning. Allmänna fordringar för elektrisk säkerhet

 

PAT-820 /815/806

 

 

PAT-820 /815/806 kan användas för att prova utrustningens överensstämmelse med standarderna:

 • EN 60745-1 Elektriska handverktyg – Säkerhet – Allmänna fordringar
 • EN 61029 Transportabla motordrivna elverktyg – Säkerhet – Allmänna fordringar
 • EN 60335-1 Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar
 • EN 60950 Utrustning för informationsbehandling (IT-utrustning) – Säkerhet
 • AS/NZS 3760:2010 Säkerhetsinspektion och provning av elektrisk utrustning under drift
 • VDE 0404-1 Provnings- och mätanordningar för kontroll av elektrisk säkerhet hos elektriska apparater. Del 1: Allmänna fordringar
 • VDE 0404-2 Provnings- och mätanordningar för kontroll av elektrisk säkerhet hos elektrisk utrustning. Del 2: Provningsanordningar för kontroll efter reparation, ändring eller för omprovningar
 • VDE 0701-0702 Provning efter reparation eller ändring av elektrisk utrustning. Omprovning av elektrisk utrustning. Allmänna fordringar för elektrisk säkerhet

 

PAT-820 /815/806