T12 resistanstermometer

T12 är ett exakt, stabilt och flerkanaligt temperaturmätsystem med en platinaresistanstermometer (PRT). Med hjälp av en specialdesignad högkvalitativ mätkrets, 24 bitars analog-till-digital-omvandlare och multiplexorsampling kan T12 erbjuda 12 kanaler för temperaturdata med låg osäkerhet för validering och kalibrering.

Skicka förfrågan

Beskrivning

Resistanstermometern i T12 har valbara exciteringsströmmar och genomsöker upprepade gånger alla 12 kanaler samt de interna referensresistorerna i det höga och låga intervallet. Med en fullständigt reverserbar strömkälla eliminerar T12 polaritetskänsliga fel som ofta förekommer vid DC-mätmetoder.

Med hjälp av den medföljande GeckoR2-programvaran kan varje kanal konfigureras individuellt med ITS-90- eller Callendar-Van Dusen-koefficienter för direkt omvandling från resistans till temperatur. T12 ansluts till en PC via ett RS-232-gränssnitt. En RS232-till-USB-omvandlare medföljer.

Det finns två versioner: T12 och T12-E, där T12 har den högsta specifikationen med konfigurationer för Pt-25, Pt-100 och Pt-500 Ω. T12-E är en basversion med intervallet 1–380 Ω för Pt-100-kompatibilitet med lägre noggrannhet.

Den vanligaste tillämpningen för T12-resistanstermometern är att validera enhetlig temperatur i klimatkammare och fuktgeneratorer. Tillsammans med daggpunktsmätdata från en MBW-daggpunktsspegel kan T12 även användas för att bestämma enhetlighet i relativ luftfuktighet direkt i GeckoR2-programvaran. Detta innebär att utvecklings-, validerings- och kalibreringstekniker direkt kan bedöma prestandan och observera effekterna av ändringar i systeminställningarna.

Funktioner

 • Temperaturmätning med tolv kanaler
 • Integrerad skanner
 • Hög precision, stabilitet och repeterbarhet
 • Försumbar temperaturkoefficient
 • Interna referensresistorer
 • PC-programvara för systemstyrning och datainsamling
 • Enkel att konfigurera och använda
 • Versioner för Pt-100 Ω, Pt-500 Ω och Pt-25 Ω

Viktiga specifikationer

Mätintervall

 • Temperatur: –200 till +800 °C (PRT Pt-100)
 • T12 – resistans: 1–380 Ω, 5–50 Ω, 10–1 000 Ω
 • T12-E – resistans: 1–380 Ω

Prestanda för intervallet –200 till +250 °C

 • Upplösning 0,1 mK
 • Noggrannhet (T12) ≤ ±2 mK vid 23 °C
 • Temperaturkoefficient 0,1 mK/°C
 • Noggrannhet (T12-E) ≤ ±20 mK vid 23 °C
 • Temperaturkoefficient 0,2 mK/°C

Typiska tillämpningar

 • Validering av klimatkammare
 • Temperaturkalibrering
 • Kalibreringssystem
 • Provning av energiprestanda

Datablad

Resistanstermometern i T12 har valbara exciteringsströmmar och genomsöker upprepade gånger alla 12 kanaler samt de interna referensresistorerna i det höga och låga intervallet. Med en fullständigt reverserbar strömkälla eliminerar T12 polaritetskänsliga fel som ofta förekommer vid DC-mätmetoder.

Med hjälp av den medföljande GeckoR2-programvaran kan varje kanal konfigureras individuellt med ITS-90- eller Callendar-Van Dusen-koefficienter för direkt omvandling från resistans till temperatur. T12 ansluts till en PC via ett RS-232-gränssnitt. En RS232-till-USB-omvandlare medföljer.

Det finns två versioner: T12 och T12-E, där T12 har den högsta specifikationen med konfigurationer för Pt-25, Pt-100 och Pt-500 Ω. T12-E är en basversion med intervallet 1–380 Ω för Pt-100-kompatibilitet med lägre noggrannhet.

Den vanligaste tillämpningen för T12-resistanstermometern är att validera enhetlig temperatur i klimatkammare och fuktgeneratorer. Tillsammans med daggpunktsmätdata från en MBW-daggpunktsspegel kan T12 även användas för att bestämma enhetlighet i relativ luftfuktighet direkt i GeckoR2-programvaran. Detta innebär att utvecklings-, validerings- och kalibreringstekniker direkt kan bedöma prestandan och observera effekterna av ändringar i systeminställningarna.

Funktioner

 • Temperaturmätning med tolv kanaler
 • Integrerad skanner
 • Hög precision, stabilitet och repeterbarhet
 • Försumbar temperaturkoefficient
 • Interna referensresistorer
 • PC-programvara för systemstyrning och datainsamling
 • Enkel att konfigurera och använda
 • Versioner för Pt-100 Ω, Pt-500 Ω och Pt-25 Ω

Viktiga specifikationer

Mätintervall

 • Temperatur: –200 till +800 °C (PRT Pt-100)
 • T12 – resistans: 1–380 Ω, 5–50 Ω, 10–1 000 Ω
 • T12-E – resistans: 1–380 Ω

Prestanda för intervallet –200 till +250 °C

 • Upplösning 0,1 mK
 • Noggrannhet (T12) ≤ ±2 mK vid 23 °C
 • Temperaturkoefficient 0,1 mK/°C
 • Noggrannhet (T12-E) ≤ ±20 mK vid 23 °C
 • Temperaturkoefficient 0,2 mK/°C

Typiska tillämpningar

 • Validering av klimatkammare
 • Temperaturkalibrering
 • Kalibreringssystem
 • Provning av energiprestanda

Datablad