Batteriövervakning BVS-serien

Detta är ett idealiskt provningsverktyg för underhåll, felsökning och prestandaprov av enstaka stationära batterier och batteripack i kritiska reservenergilösningar.

Skicka förfrågan

Beskrivning

DV Powers batterispänningsmonitor i BVS-serien är ett exakt system för batterispänningsövervakning som fastställer konditionen hos batterisystem. Instrumentet övervakar viktiga batteriparametrar som battericellspänning, anslutningsspänning mellan celler och omgivningstemperatur. Tack vare detta kan det utgöra ett hjälpmedel vid kapacitetsprovning.

BVS-seriens spänningsmonitor är ett integrerat system bestående av:

  • BVS styrenhet (BVS-CU/BVS-4-CU)
  • Cellspänningsmoduler (CVM/CVM-4)
  • Strängspänningsmodul (SVM) (tillval)
  • Strängströmsmodul (SCM) (tillval)

BVS-CU tillhandahåller omgivningstemperaturmätningar på flera platser (4 temperaturkanaler). Övervakning av total strängspänning och strängström kan uppnås med hjälp av en valfri strängspänningsmodul (SVM) och strängströmsmodul (SCM).

CVM-modulerna detekterar celler som inte klarar ett urladdningsprov baserat på övervakade spänningsvärden. Detta innebär att dessa celler säkert kan tas bort från batteristrängen.

Datainsamling och analys av data som samlats in från modulerna finns tillgängligt i programsviten DV-B Win. Programmen innefattar datavisning, spårning och generering av omfattande rapporter.

 

DV Powers batterispänningsmonitor i BVS-serien är ett exakt system för batterispänningsövervakning som fastställer konditionen hos batterisystem. Instrumentet övervakar viktiga batteriparametrar som battericellspänning, anslutningsspänning mellan celler och omgivningstemperatur. Tack vare detta kan det utgöra ett hjälpmedel vid kapacitetsprovning.

BVS-seriens spänningsmonitor är ett integrerat system bestående av:

  • BVS styrenhet (BVS-CU/BVS-4-CU)
  • Cellspänningsmoduler (CVM/CVM-4)
  • Strängspänningsmodul (SVM) (tillval)
  • Strängströmsmodul (SCM) (tillval)

BVS-CU tillhandahåller omgivningstemperaturmätningar på flera platser (4 temperaturkanaler). Övervakning av total strängspänning och strängström kan uppnås med hjälp av en valfri strängspänningsmodul (SVM) och strängströmsmodul (SCM).

CVM-modulerna detekterar celler som inte klarar ett urladdningsprov baserat på övervakade spänningsvärden. Detta innebär att dessa celler säkert kan tas bort från batteristrängen.

Datainsamling och analys av data som samlats in från modulerna finns tillgängligt i programsviten DV-B Win. Programmen innefattar datavisning, spårning och generering av omfattande rapporter.