Rapidox 7100

Flergasanalysatorn Rapidox 7100 är ett avancerat instrument avsett för analys, kontroll och övervakning av processgaser i en lång rad branscher. Användaren har möjlighet att välja flera olika gasmätningskonfigurationer för att passa den aktuella tillämpningen.

Kategori

Skicka förfrågan

Beskrivning

Analysatorn är inrymd i en 19-tumskapsling (482 mm) för bekväm montering i ett standardrack för utrustning. Upp till sex gaser kan mätas samtidigt med en rad olika precisionsgassensorer, där varje sensor är särskilt konstruerad och kalibrerad för att undvika störande interferens från processgasen. Säkerheten säkerställs genom explosionsskydd i gasmätkretsen där så krävs. Mätbara gaser är bland annat: CO2, CO, H2O, O2, C2H4, SO2, CH4, H2 och H2S.

Om analysatorn är konfigurerad för tillämpningar med energiinnehållande gaser (t.ex. biogaser och syntetgaser) bestäms gasprovets värmevärde med hjälp av termodynamiska beräkningar och loggas och visas samtidigt på skärmen.

En pump som tillval möjliggör två driftlägen. För prover som tas från en gaskälla med atmosfärstryck eller lägre aktiveras pumpen för att ta ett prov genom Rapidox 7100-analysatorn. Pumpen kan också avaktiveras vid provtagning från en källa med högre tryck än atmosfärstryck, vilket gör det möjligt för gasen att strömma genom analysatorn. Gasflödet regleras manuellt via ett vred på instrumentpanelen och visas elektroniskt på skärmen.

Standardfunktioner är bland annat två fullt programmerbara larmkretsar (spänningsfria kontakter), programmerbara analoga utgångar (0–10 V och 4–20 mA), enkel kalibrering (användarvalbara gaser), RS232/RS485-kommunikation och komplett dataloggningsprogramvara.

En 7-tums (180 mm) färgpekskärm med skärmknappar möjliggör enkel användning vid antingen permanent övervakning eller i provtagningsläge. Alla data loggas kontinuerligt för granskning och inspektion. Excel-kompatibla data kan laddas ner via ett USB-minne.

 

Analysatorn är inrymd i en 19-tumskapsling (482 mm) för bekväm montering i ett standardrack för utrustning. Upp till sex gaser kan mätas samtidigt med en rad olika precisionsgassensorer, där varje sensor är särskilt konstruerad och kalibrerad för att undvika störande interferens från processgasen. Säkerheten säkerställs genom explosionsskydd i gasmätkretsen där så krävs. Mätbara gaser är bland annat: CO2, CO, H2O, O2, C2H4, SO2, CH4, H2 och H2S.

Om analysatorn är konfigurerad för tillämpningar med energiinnehållande gaser (t.ex. biogaser och syntetgaser) bestäms gasprovets värmevärde med hjälp av termodynamiska beräkningar och loggas och visas samtidigt på skärmen.

En pump som tillval möjliggör två driftlägen. För prover som tas från en gaskälla med atmosfärstryck eller lägre aktiveras pumpen för att ta ett prov genom Rapidox 7100-analysatorn. Pumpen kan också avaktiveras vid provtagning från en källa med högre tryck än atmosfärstryck, vilket gör det möjligt för gasen att strömma genom analysatorn. Gasflödet regleras manuellt via ett vred på instrumentpanelen och visas elektroniskt på skärmen.

Standardfunktioner är bland annat två fullt programmerbara larmkretsar (spänningsfria kontakter), programmerbara analoga utgångar (0–10 V och 4–20 mA), enkel kalibrering (användarvalbara gaser), RS232/RS485-kommunikation och komplett dataloggningsprogramvara.

En 7-tums (180 mm) färgpekskärm med skärmknappar möjliggör enkel användning vid antingen permanent övervakning eller i provtagningsläge. Alla data loggas kontinuerligt för granskning och inspektion. Excel-kompatibla data kan laddas ner via ett USB-minne.