Rapidox 5100

Den portabla gasanalysatorn Rapidox 5100 är ett avancerat instrument avsett för analys, kontroll och övervakning av gaser i en lång rad tillämpningar, däribland biogasanalys, syntesgaser, anaerob nedbrytning och fermenteringsprocesser. Analysatorn är inrymd i ett kraftigt IP66-hus och är ett verkligt portabelt fältinstrument med laboratoriefunktioner.

Kategori

Beskrivning

Upp till sex gaser kan mätas samtidigt med en rad olika precisionsgassensorer, där varje sensor är särskilt konstruerad och kalibrerad för att undvika störande interferens från processgasen. Säkerheten säkerställs genom explosionsskydd i gasmätkretsen där så krävs. Som stöd för syntetgas- och biogasanalys kan bland annat dessa gaser mätas: CO2, CO, H2O, O2, C2H4, SO2, CH4, H2 och H2S.

Om analysatorn är konfigurerad för tillämpningar med energiinnehållande gaser (t.ex. biogaser och syntetgaser) bestäms gasprovets värmevärde med hjälp av termodynamiska beräkningar och loggas och visas samtidigt på skärmen.

En pump som tillval möjliggör två driftlägen. För prover som tas från en gaskälla med atmosfärstryck eller lägre aktiveras pumpen för att ta ett prov genom analysatorn. Pumpen kan också avaktiveras vid provtagning från en källa med högre tryck än atmosfärstryck, vilket gör det möjligt för gasen att strömma genom analysatorn. Gasflödet regleras manuellt via ett vred på instrumentpanelen och visas elektroniskt på skärmen.

En 7-tums (180 mm) färgpekskärm med skärmknappar möjliggör enkel användning vid antingen permanent övervakning eller i provtagningsläge. Alla data loggas kontinuerligt för granskning och inspektion. Excel-kompatibla data kan laddas ner via ett USB-minne.

Cambridge Sensotec erbjuder en rad olika servicealternativ för Rapidox. Regelbunden gasanalysatorkalibrering ger en avsevärd förbättring av mätningarnas tillförlitlighet och utrustningens repeterbarhet. Fullständig service finns tillgänglig via toppmoderna automatiserade stationer, utformade för att kalibrera Rapidox gasanalysatorer noggrant och effektivt.

 

 

Upp till sex gaser kan mätas samtidigt med en rad olika precisionsgassensorer, där varje sensor är särskilt konstruerad och kalibrerad för att undvika störande interferens från processgasen. Säkerheten säkerställs genom explosionsskydd i gasmätkretsen där så krävs. Som stöd för syntetgas- och biogasanalys kan bland annat dessa gaser mätas: CO2, CO, H2O, O2, C2H4, SO2, CH4, H2 och H2S.

Om analysatorn är konfigurerad för tillämpningar med energiinnehållande gaser (t.ex. biogaser och syntetgaser) bestäms gasprovets värmevärde med hjälp av termodynamiska beräkningar och loggas och visas samtidigt på skärmen.

En pump som tillval möjliggör två driftlägen. För prover som tas från en gaskälla med atmosfärstryck eller lägre aktiveras pumpen för att ta ett prov genom analysatorn. Pumpen kan också avaktiveras vid provtagning från en källa med högre tryck än atmosfärstryck, vilket gör det möjligt för gasen att strömma genom analysatorn. Gasflödet regleras manuellt via ett vred på instrumentpanelen och visas elektroniskt på skärmen.

En 7-tums (180 mm) färgpekskärm med skärmknappar möjliggör enkel användning vid antingen permanent övervakning eller i provtagningsläge. Alla data loggas kontinuerligt för granskning och inspektion. Excel-kompatibla data kan laddas ner via ett USB-minne.

Cambridge Sensotec erbjuder en rad olika servicealternativ för Rapidox. Regelbunden gasanalysatorkalibrering ger en avsevärd förbättring av mätningarnas tillförlitlighet och utrustningens repeterbarhet. Fullständig service finns tillgänglig via toppmoderna automatiserade stationer, utformade för att kalibrera Rapidox gasanalysatorer noggrant och effektivt.