Rapidox 2100

Rapidox 2100 är en högpresterande syreanalysator (O2) utrustad med en robust, hållbar zirkonsensor på en fjärrkabel, tillsammans med ett termoelement av typ K. Detta möjliggör direkt mätning av syre och temperatur i provgasen.

Kategori

Skicka förfrågan

Beskrivning

Sensorerna i Rapidox 2100 möjliggör snabb och noggrann analys av syre i det låga ppm-området i tuffa miljöer upp till 650 °C. Zirkon-syresensorer är särskilt lämpliga för att övervaka inerta atmosfärer i aggressiva industritillämpningar i tillverkningsprocesser. Detta innefattar höga temperaturer och vakuummiljöer.

I de sällsynta fall då zirkonsensorer är olämpliga används i stället en elektrokemisk sensor. Elektrokemiska syresensorer är idealiska för övervakning av höga syrevärden eller där gasprovet innehåller flyktiga föreningar, brandfarliga gaser, CO, H2 eller He. Användaren kan välja en sensor för låga värden från 1 ppm upp till 1 %, och en för högre värden i intervallet 0–100 %.

Sensorn i Rapidox 2100-analysatorn är monterad i en sensorkapsling av metall som gör att gasen kan strömma över och genom sensorns yta. För vakuumtillämpningar kan den även vara försedd med en vakuumtät koppling till provtagningspunkten. Den exakta utformningen av sensorkapslingen beror på tillämpningen. Sensorkapslingen kan placeras upp till 25 meter från analysatorn med hjälp av förlängningskablar (tillval). Förutom ett typ K-termoelement som medföljer som standard kan analysatorn som tillval utrustas med extra tryck-, vakuum- och daggpunktssensorer, vilket möjliggör flera olika mätningar med ett och samma instrument.

Analysatorn kan panelmonteras eller utrustas med ett väderbeständigt IP65-hus för väggmontering. Syresensorn kan placeras på avstånd, upp till 25 meter bort, antingen i ett separat skåp eller som en fristående sensor. En skrivare kan anslutas till instrumentet via serieporten för permanent loggning av resultat. Alla Rapidox-analysatorer levereras med fullständig Windows-programvara som möjliggör fjärrkonfiguration och övervakning av avläsningar, samt ett komplett dataloggningspaket som inkluderar realtidsgrafik för varje sensorkanal.

 

Sensorerna i Rapidox 2100 möjliggör snabb och noggrann analys av syre i det låga ppm-området i tuffa miljöer upp till 650 °C. Zirkon-syresensorer är särskilt lämpliga för att övervaka inerta atmosfärer i aggressiva industritillämpningar i tillverkningsprocesser. Detta innefattar höga temperaturer och vakuummiljöer.

I de sällsynta fall då zirkonsensorer är olämpliga används i stället en elektrokemisk sensor. Elektrokemiska syresensorer är idealiska för övervakning av höga syrevärden eller där gasprovet innehåller flyktiga föreningar, brandfarliga gaser, CO, H2 eller He. Användaren kan välja en sensor för låga värden från 1 ppm upp till 1 %, och en för högre värden i intervallet 0–100 %.

Sensorn i Rapidox 2100-analysatorn är monterad i en sensorkapsling av metall som gör att gasen kan strömma över och genom sensorns yta. För vakuumtillämpningar kan den även vara försedd med en vakuumtät koppling till provtagningspunkten. Den exakta utformningen av sensorkapslingen beror på tillämpningen. Sensorkapslingen kan placeras upp till 25 meter från analysatorn med hjälp av förlängningskablar (tillval). Förutom ett typ K-termoelement som medföljer som standard kan analysatorn som tillval utrustas med extra tryck-, vakuum- och daggpunktssensorer, vilket möjliggör flera olika mätningar med ett och samma instrument.

Analysatorn kan panelmonteras eller utrustas med ett väderbeständigt IP65-hus för väggmontering. Syresensorn kan placeras på avstånd, upp till 25 meter bort, antingen i ett separat skåp eller som en fristående sensor. En skrivare kan anslutas till instrumentet via serieporten för permanent loggning av resultat. Alla Rapidox-analysatorer levereras med fullständig Windows-programvara som möjliggör fjärrkonfiguration och övervakning av avläsningar, samt ett komplett dataloggningspaket som inkluderar realtidsgrafik för varje sensorkanal.