Ranger PM3000

En monitor för elkvalitet, övertoner och flicker i trefasnät. Elkvalitetsmätaren PM3000HF är det mest prisvärda alternativet på marknaden för loggning av elkvalitet och övertoner i trefasnät.

Beskrivning

Elkvalitetsmätaren PM3000HF är det mest prisvärda alternativet på marknaden för loggning av elkvalitet och övertoner i trefasnät. Instrumentet mäter nästan alla aspekter av den el du levererar eller tar emot, vilket gör det till ett måste för verksamheter inom elförsörjning och stora industriella förbrukare, från tunga maskinanläggningar till sjukhus och stormarknader.

PM3000HF finns nu med tre olika minnesalternativ: 8 MB (standard), 16 MB respektive 32 MB. Du kan registrera ner på enstaka cykelnivå i upp till två månader åt gången.

Broschyr

Elkvalitetsmätaren PM3000HF är det mest prisvärda alternativet på marknaden för loggning av elkvalitet och övertoner i trefasnät. Instrumentet mäter nästan alla aspekter av den el du levererar eller tar emot, vilket gör det till ett måste för verksamheter inom elförsörjning och stora industriella förbrukare, från tunga maskinanläggningar till sjukhus och stormarknader.

PM3000HF finns nu med tre olika minnesalternativ: 8 MB (standard), 16 MB respektive 32 MB. Du kan registrera ner på enstaka cykelnivå i upp till två månader åt gången.

Broschyr