Ranger PM1000

Övervakning av elkvalitet, övertoner och flicker i enfasnät. PM1000 är idealisk för att lösa spänningsproblem i bostäder och problem med elförbrukning.

Skicka förfrågan

Beskrivning

PowerMaster 1000 enfasloggare är ett trekanaligt dataloggningssystem inbyggt i ett smidigt hölje. PM1000 är idealisk för att lösa spänningsproblem i bostäder och problem med elförbrukning. Den är särskilt användbar för felsökning.

Loggaren övervakar spänningar från fas till nolla och nolla till jord samt en strömsignal med Rogowski-spolar eller traditionella strömklämmor. Flickermätning sker enligt IEC 61000-4-15. Data hämtas via en infraröd eller (tillval) Bluetooth-serieport. Datum och tid, registreringslängd, registreringsläge, samplingsfrekvens, matematikkanalanvändning och mer kan konfigureras från en dator via serieporten.

Anslut bara PM1000-enfasloggaren till elnätet eller anslut den till strömmen som ska mätas så startar registreringen automatiskt. Du kan konfigurera den i förväg och lagra inställningarna på datorn eller loggaren.

Några viktiga funktioner:

 • Den patenterade registreringsprocessen <a href=”https://www.outramresearch.co.uk/power-quality-monitoring/single-cycle-adaptive-store/”>Single Cycle Adaptive Storage™ ger en extremt hög upplösning under långa registreringsperioder.
 • nfasloggaren PM1000 mäter strömstyrkor upp till 1 000 ampere och spänningar mellan 0 and 270 volt på en enfasströmförsörjning.
  <a href=”https://www.outramresearch.co.uk/power-quality-monitoring/flicker-power-master-series/”>Flickermätningar enligt IEC61000-4-15 (tillval): momentant flimmer, kort- och långsiktig mottaglighet för flicker.
 • Registrerar och visar upp till 16 kanaler för spänning, ström, effekt, effektfaktor, VAR, fasvinkel, frekvens, THD och mycket mer.
 • Graden av synkronisering som kan observeras mellan registrerade parametrar, t.ex. spänning och ström, kan bidra till att fastställa källan till störningen, dvs. om den befinner sig uppströms eller nedströms.
 • Omfattande utbud av matematiska funktioner ger utmärkt dataanalys.
 • Data hämtas enkelt via en infraröd eller (tillval) Bluetooth-serieport.
 • Tvåfärgade statuslysdioder, synliga utifrån, visar tillstånden för registrering/minne/spänning/effekt.
 • 3 förinställda konfigurationer gör att du kan komma igång direkt efter att ha packat upp enheten.
 • Levereras med programvaran <a href=”https://www.outramresearch.co.uk/power-quality-monitoring/software/”>Pronto for Windows, ett av de mest uppskattade paketen för datainsamling och analys

 

 

PowerMaster 1000 enfasloggare är ett trekanaligt dataloggningssystem inbyggt i ett smidigt hölje. PM1000 är idealisk för att lösa spänningsproblem i bostäder och problem med elförbrukning. Den är särskilt användbar för felsökning.

Loggaren övervakar spänningar från fas till nolla och nolla till jord samt en strömsignal med Rogowski-spolar eller traditionella strömklämmor. Flickermätning sker enligt IEC 61000-4-15. Data hämtas via en infraröd eller (tillval) Bluetooth-serieport. Datum och tid, registreringslängd, registreringsläge, samplingsfrekvens, matematikkanalanvändning och mer kan konfigureras från en dator via serieporten.

Anslut bara PM1000-enfasloggaren till elnätet eller anslut den till strömmen som ska mätas så startar registreringen automatiskt. Du kan konfigurera den i förväg och lagra inställningarna på datorn eller loggaren.

Några viktiga funktioner:

 • Den patenterade registreringsprocessen <a href=”https://www.outramresearch.co.uk/power-quality-monitoring/single-cycle-adaptive-store/”>Single Cycle Adaptive Storage™ ger en extremt hög upplösning under långa registreringsperioder.
 • nfasloggaren PM1000 mäter strömstyrkor upp till 1 000 ampere och spänningar mellan 0 and 270 volt på en enfasströmförsörjning.
  <a href=”https://www.outramresearch.co.uk/power-quality-monitoring/flicker-power-master-series/”>Flickermätningar enligt IEC61000-4-15 (tillval): momentant flimmer, kort- och långsiktig mottaglighet för flicker.
 • Registrerar och visar upp till 16 kanaler för spänning, ström, effekt, effektfaktor, VAR, fasvinkel, frekvens, THD och mycket mer.
 • Graden av synkronisering som kan observeras mellan registrerade parametrar, t.ex. spänning och ström, kan bidra till att fastställa källan till störningen, dvs. om den befinner sig uppströms eller nedströms.
 • Omfattande utbud av matematiska funktioner ger utmärkt dataanalys.
 • Data hämtas enkelt via en infraröd eller (tillval) Bluetooth-serieport.
 • Tvåfärgade statuslysdioder, synliga utifrån, visar tillstånden för registrering/minne/spänning/effekt.
 • 3 förinställda konfigurationer gör att du kan komma igång direkt efter att ha packat upp enheten.
 • Levereras med programvaran <a href=”https://www.outramresearch.co.uk/power-quality-monitoring/software/”>Pronto for Windows, ett av de mest uppskattade paketen för datainsamling och analys