Rapidox 1100

Rapidox 1100 syreanalysator är företagets mest kostnadseffektiva gasanalysator som kan utrustas med antingen en zirkonsensor eller en elektrokemisk gassensor.

Kategori

Skicka förfrågan

Beskrivning

För Rapidox 1100 är zirkon-syresensorn den vanligaste lösningen för snabb och exakt gasanalys i området 1 ppm till 30 % O2, och är särskilt lämplig för tuffa industritillämpningar.

Välj mellan två elektrokemiska syresensorer – en för låga värden från 1 ppm upp till 1 %, och en för högre värden från 1 ppm upp till 30 %. Elektrokemiska sensorer är idealiska för både höga och låga syrevärden där gasprovet innehåller flyktiga föreningar, brandfarliga gaser, CO, H2 eller He. Det finns även en ”syreren” version för analysatorn i det höga mätområdet.

De tre sensortyperna ger sammantaget en lösning för syremätning som passar i stort sett alla användningsområden.

Andra versioner av modellen är till exempel en multiplexversion som gör det möjligt att mäta tre gasflöden från olika punkter. Gaserna kan analyseras i sekvens eller vid intervall som ställs in med hjälp av kontrollerna (frontpanelens knappsats eller programvaran).

Rapidox 1100 kan också användas för att styra en extern proportionalflödesventil (PFC) eller ett enstaka magnetrelä med hjälp av en fjärrsignalutgång (RSO). Detta är särskilt värdefullt i inerteringstillämpningar (blanketing), där analysatorn kan reglera gasnivån baserat på syremätning via PFC- eller RSO-kontrollfunktionen.

För Rapidox 1100 är zirkon-syresensorn den vanligaste lösningen för snabb och exakt gasanalys i området 1 ppm till 30 % O2, och är särskilt lämplig för tuffa industritillämpningar.

Välj mellan två elektrokemiska syresensorer – en för låga värden från 1 ppm upp till 1 %, och en för högre värden från 1 ppm upp till 30 %. Elektrokemiska sensorer är idealiska för både höga och låga syrevärden där gasprovet innehåller flyktiga föreningar, brandfarliga gaser, CO, H2 eller He. Det finns även en ”syreren” version för analysatorn i det höga mätområdet.

De tre sensortyperna ger sammantaget en lösning för syremätning som passar i stort sett alla användningsområden.

Andra versioner av modellen är till exempel en multiplexversion som gör det möjligt att mäta tre gasflöden från olika punkter. Gaserna kan analyseras i sekvens eller vid intervall som ställs in med hjälp av kontrollerna (frontpanelens knappsats eller programvaran).

Rapidox 1100 kan också användas för att styra en extern proportionalflödesventil (PFC) eller ett enstaka magnetrelä med hjälp av en fjärrsignalutgång (RSO). Detta är särskilt värdefullt i inerteringstillämpningar (blanketing), där analysatorn kan reglera gasnivån baserat på syremätning via PFC- eller RSO-kontrollfunktionen.