PQM-711/710

Elkvalitetsmätaren PQM-711 är en avancerad produkt för många olika typer av mätningar, analys och loggning av parametrar för elnät 50/60 Hz samt elkvalitetsmätning enligt EU-standarden EN 50160.

Beskrivning

PQM-711 är en innovativ modell med anslutbarhet till Wi-Fi, vilket möjliggör parkoppling med den medföljande surfplattan med stor 10-tums pekskärm. Surfplattan med sin 10-tumsskärm möjliggör full kontroll över analysatorn, datavisning i realtid samt visning och analys av data som lagrats i det interna minnet. Detta gör att du får fördelarna med en analysator med inbyggd display men samtidigt få samma rörlighet som med vanliga bärbara analysatorer (s.k. ”svarta lådor”). Med surfplattan kan du snabbt diagnostisera den provade enheten. Du kan även använda PQM-711 som en fristående loggare utan display för multimätningar eller flerdagarsmätning.

PQM-711 har transientregistrering med en maximal samplingshastighet på 10 MHz (snabba spänningsförändringar) och styrsignaler. Den minsta varaktigheten på den registrerade transienten är 650 ns.

Elkvalitetsmätaren riktar sig till många olika användare som behöver kontrollera elkvalitet med en mobil enhet som uppfyller krav för klass A i IEC 61000-standarderna. Överensstämmelse med standarden innefattar mätosäkerhet, mätmetoder och tidssynkronisering med referenssignal. Om analysatorn används inomhus med dålig GPS-signal kan en extra antenn med 10 meters kabel användas. När antennen placeras utomhus kan GPS-signalen enkelt fångas upp och användas för intern klocksynkronisering.

I praktiken kan analysatorn användas för alla elnät med märkspänning från 110 V till 760 V, direkt eller indirekt via givare. Analysatorn fungerar med följande nät:

  • enfas
  • trefas Y-koppling, med och utan N-ledare
  • trefas deltakoppling
  • med konstant spänning.

Dessa egenskaper gör att PQM-711 kan användas inom bland annat kraftindustri, industriellt underhåll och elnätsanalys.

 

Broschyr

PQM-711 är en innovativ modell med anslutbarhet till Wi-Fi, vilket möjliggör parkoppling med den medföljande surfplattan med stor 10-tums pekskärm. Surfplattan med sin 10-tumsskärm möjliggör full kontroll över analysatorn, datavisning i realtid samt visning och analys av data som lagrats i det interna minnet. Detta gör att du får fördelarna med en analysator med inbyggd display men samtidigt få samma rörlighet som med vanliga bärbara analysatorer (s.k. ”svarta lådor”). Med surfplattan kan du snabbt diagnostisera den provade enheten. Du kan även använda PQM-711 som en fristående loggare utan display för multimätningar eller flerdagarsmätning.

PQM-711 har transientregistrering med en maximal samplingshastighet på 10 MHz (snabba spänningsförändringar) och styrsignaler. Den minsta varaktigheten på den registrerade transienten är 650 ns.

Elkvalitetsmätaren riktar sig till många olika användare som behöver kontrollera elkvalitet med en mobil enhet som uppfyller krav för klass A i IEC 61000-standarderna. Överensstämmelse med standarden innefattar mätosäkerhet, mätmetoder och tidssynkronisering med referenssignal. Om analysatorn används inomhus med dålig GPS-signal kan en extra antenn med 10 meters kabel användas. När antennen placeras utomhus kan GPS-signalen enkelt fångas upp och användas för intern klocksynkronisering.

I praktiken kan analysatorn användas för alla elnät med märkspänning från 110 V till 760 V, direkt eller indirekt via givare. Analysatorn fungerar med följande nät:

  • enfas
  • trefas Y-koppling, med och utan N-ledare
  • trefas deltakoppling
  • med konstant spänning.

Dessa egenskaper gör att PQM-711 kan användas inom bland annat kraftindustri, industriellt underhåll och elnätsanalys.

 

Broschyr