PQM-703/702/702T/700

Dessa analysatorer mäter och registrerar enligt standarden IEC 61000-4-30 klass A.

Beskrivning

PQM-703/702/702T/700 elkvalitetsmätare

PQM-703/702/702T/700 är elkvalitetsmätare med följande funktioner:

  • Analysatorerna strömförsörjs av det provade elnätet (intern strömförsörjning) och kan användas i alla elnät från 64 V till 760 V.
  • Instrumenten har ett oberoende strömförsörjningsuttag, särskilt avsett för spänningsmätningar av transformatorer och likströmskretsar.
  • Fjärrkontroll och dataöverföring via ett inbyggt GSM-modem (GPRS).
  • Stöldskyddsfunktion – sms-meddelande om enheten flyttas – inbyggd GPS-mottagare.
  • Realtidsklocka synkroniserad med GPS-protokollet.

 

PQM-703/702/702T/700 elkvalitetsmätare

PQM-703/702/702T/700 är elkvalitetsmätare med följande funktioner:

  • Analysatorerna strömförsörjs av det provade elnätet (intern strömförsörjning) och kan användas i alla elnät från 64 V till 760 V.
  • Instrumenten har ett oberoende strömförsörjningsuttag, särskilt avsett för spänningsmätningar av transformatorer och likströmskretsar.
  • Fjärrkontroll och dataöverföring via ett inbyggt GSM-modem (GPRS).
  • Stöldskyddsfunktion – sms-meddelande om enheten flyttas – inbyggd GPS-mottagare.
  • Realtidsklocka synkroniserad med GPS-protokollet.