POB-serien

Internationella standarder som IEC 62271-100 definierar rekommenderade tester för bedömning av skicket hos effektbrytare.

Kategori

Skicka förfrågan

Beskrivning

Att driftsätta en effektbrytare innebär flera arbetsuppgifter som behöver utföras för att verifiera effektbrytarens prestanda. Matningsdonen i POB-serien är perfekta för dessa arbetsuppgifter. En viktig uppgift vid driftsättning är ett prov av minsta funktionsspänning vilket säkerställer att brytaren fungerar vid lägsta möjliga spänning från batteriet. Det sista steget är att ladda motormekanismen med hjälp av ett matningsdon. Instrumenten i POB-serien är kraftfulla och bärbara (upp till 10,6 kg) och kan leverera effekt för ett helautomatiskt prov av minsta funktionsspänning och matning av spännmotorn. Matningsdonen är även kompatibla med alla effektbrytaranalysatorer från andra tillverkare.

POB kan utföra följande funktioner:

  • Mata spolar till effektbrytare och spännmotorer med upp till 40 A
  • Mäta minsta funktionsspänning enligt IEC 62271-100, IEC 56, ANSI C37.09
  • Utföra spolprov med brytarprovare från andra tillverkare

Till skillnad från många produkter på marknaden ger POB-enheterna sann RMS och en likström med mycket låg rippel (< 0,5 %). Utspänningen är reglerbar med en upplösning på 1 V, och utströmmen är inte lastberoende.

Broschyr

Att driftsätta en effektbrytare innebär flera arbetsuppgifter som behöver utföras för att verifiera effektbrytarens prestanda. Matningsdonen i POB-serien är perfekta för dessa arbetsuppgifter. En viktig uppgift vid driftsättning är ett prov av minsta funktionsspänning vilket säkerställer att brytaren fungerar vid lägsta möjliga spänning från batteriet. Det sista steget är att ladda motormekanismen med hjälp av ett matningsdon. Instrumenten i POB-serien är kraftfulla och bärbara (upp till 10,6 kg) och kan leverera effekt för ett helautomatiskt prov av minsta funktionsspänning och matning av spännmotorn. Matningsdonen är även kompatibla med alla effektbrytaranalysatorer från andra tillverkare.

POB kan utföra följande funktioner:

  • Mata spolar till effektbrytare och spännmotorer med upp till 40 A
  • Mäta minsta funktionsspänning enligt IEC 62271-100, IEC 56, ANSI C37.09
  • Utföra spolprov med brytarprovare från andra tillverkare

Till skillnad från många produkter på marknaden ger POB-enheterna sann RMS och en likström med mycket låg rippel (< 0,5 %). Utspänningen är reglerbar med en upplösning på 1 V, och utströmmen är inte lastberoende.

Broschyr