PM2000

PM2000-loggaren (endast USA) är ett femkanaligt dataloggningssystem inbyggt i en elmätarhus. Den är idealisk för att lösa spänningsproblem i bostäder och problem med elförbrukning.

Skicka förfrågan

Beskrivning

PM2000-loggaren installeras i mätarhuset och alla anslutningar görs via klämmorna i mätarsystemet. Data hämtas via en infraröd eller (tillval) Bluetooth-serieport. Datum och tid, registreringslängd, registreringsläge, samplingsfrekvens, matematikkanalanvändning och mer kan konfigureras från en dator via serieporten.

PM2000-loggaren installeras i mätarhuset och alla anslutningar görs via klämmorna i mätarsystemet. Data hämtas via en infraröd eller (tillval) Bluetooth-serieport. Datum och tid, registreringslängd, registreringsläge, samplingsfrekvens, matematikkanalanvändning och mer kan konfigureras från en dator via serieporten.