MRU-200

MRU-200 är den enda mätaren på marknaden som använder alla mätmetoder.

Kategori

Beskrivning

Möjliga mätningar:

 • jordresistansmätning med 2-polig, 3-polig, 4-polig metod
 • pulsjordimpedansmätning, tre olika mätpulser 4/10 μs, 8/20 μs, 10/350 μs
 • jordresistansmätning utan frånkoppling av uppmätt jordning (med klämma)
 • jordresistansmätning med två klämmor utan hjälptestprober
 • mätning av jordresistivitet
 • kontinuitetsmätning
 • mätning av läckström

 

Broschyr

Möjliga mätningar:

 • jordresistansmätning med 2-polig, 3-polig, 4-polig metod
 • pulsjordimpedansmätning, tre olika mätpulser 4/10 μs, 8/20 μs, 10/350 μs
 • jordresistansmätning utan frånkoppling av uppmätt jordning (med klämma)
 • jordresistansmätning med två klämmor utan hjälptestprober
 • mätning av jordresistivitet
 • kontinuitetsmätning
 • mätning av läckström

 

Broschyr