MPI-502

MPI-502 är en enhet avsedd för fullständig provning och verifiering av elinstallationer i enlighet med de vanligaste säkerhetsstandarderna (IEC 61557, VDE 0100, BS7671).

Beskrivning

MPI-502 är en flerfunktionsmätare med följande användningsområden.

Mätning av slingimpedansparametrar:

 • mätning av slingimpedans i elnät med nominell spänning: 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V och frekvens 45–65 Hz
 • Mätning av slingimpedans med strömstyrka 15 mA utan att jordfelsbrytaren utlöses.

Provning av jordfelsbrytare av typerna AC, A:

 • provning av snabba jordfelsbrytare med kort fördröjning (allmänna) och selektiva jordfelsbrytare för märkströmvärdena 10, 30, 100, 300, 500 mA
 • IA-mätning
 • RE- och UB-mätning utan att säkringen utlöses
 • utökad AUTO-funktion för jordfelsbrytarprov, med mätning av ZL-PE med strömstyrka 15 mA – mätning av IA och tA under en utlösning av jordfelsbrytaren.

MPI-502 används för detektering av L och N i uttaget och automatisk omvandling i mätaren.

Resistansmätning med låg spänning i skyddskretsar och övergångar:

 • mätning av resistans med ±200 mA ström
 • kalibrering av provledningar – valfri längd på provledningar kan användas
 • resistansmätning med låg strömstyrka och akustisk signalering

Snabb kontroll av att PE-ledningen har anslutits korrekt med hjälp av en beröringselektrod.

Denna flerfunktionsmätare används också för mätning av nätspänning och frekvens.

Strömförsörjning från LR6-batterier eller NiMH-ackumulatorer (tillval).

MPI-502 följer kraven i standarden IEC 61557.

 

Datablad

MPI-502 är en flerfunktionsmätare med följande användningsområden.

Mätning av slingimpedansparametrar:

 • mätning av slingimpedans i elnät med nominell spänning: 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V och frekvens 45–65 Hz
 • Mätning av slingimpedans med strömstyrka 15 mA utan att jordfelsbrytaren utlöses.

Provning av jordfelsbrytare av typerna AC, A:

 • provning av snabba jordfelsbrytare med kort fördröjning (allmänna) och selektiva jordfelsbrytare för märkströmvärdena 10, 30, 100, 300, 500 mA
 • IA-mätning
 • RE- och UB-mätning utan att säkringen utlöses
 • utökad AUTO-funktion för jordfelsbrytarprov, med mätning av ZL-PE med strömstyrka 15 mA – mätning av IA och tA under en utlösning av jordfelsbrytaren.

MPI-502 används för detektering av L och N i uttaget och automatisk omvandling i mätaren.

Resistansmätning med låg spänning i skyddskretsar och övergångar:

 • mätning av resistans med ±200 mA ström
 • kalibrering av provledningar – valfri längd på provledningar kan användas
 • resistansmätning med låg strömstyrka och akustisk signalering

Snabb kontroll av att PE-ledningen har anslutits korrekt med hjälp av en beröringselektrod.

Denna flerfunktionsmätare används också för mätning av nätspänning och frekvens.

Strömförsörjning från LR6-batterier eller NiMH-ackumulatorer (tillval).

MPI-502 följer kraven i standarden IEC 61557.

 

Datablad