LKZ-720

Liten handhållen mottagare och sändare TDR-720

Beskrivning

LKZ-720 för detektering av ledningar och kablar (spänningsförande eller ej)

 • detektera kablar i tak, väggar och golv
 • identifiera brott i kablar
 • spåra kablar i byggnader
 • lokalisera eluttag och brytare i byggnader
 • lokalisera kortslutningar mellan ledningar
 • spåra skärmade kablar
 • spåra kablar i metallrör

identifiera säkringar på fördelningskortet

 • spåra underjordiska kablar
 • spåra ledande vatten- och värmeledningar
 • beröringsfri detektering av strömkablar.

Funktioner hos LKZ-720:

 • 3D-funktionen i mottagaren gör det möjligt att identifiera strömmens riktning och att noggrant lokalisera objektet fasdetekteringsläge
 • mottagaren kan användas med fyra sändare samtidigt för att lokalisera avbrott eller särskilja ledningar
 • en ljusstark LED-lampa
 • hörlursuttag i mottagaren
 • bakgrundsbelyst skärm för arbete i mörker
 • överföring av batteristatus och inställningar för sändare till mottagare
 • kan användas inom ett stort intervall av märkspänningar, upp till 500 Vrms
 • mätning av spänning vid objektet upp till 500 Vrms
 • tre nivåer av sändarförstärkning
 • automatiskt eller manuellt val av sändarens driftlägen
 • fem lägen för kabelsökning – spänning, ström, ström-spänning, kraft och klämma
 • programuppgradering via USB
 • ytterligare tillbehör möjliggör exakt lokalisering – t.ex. kontaktprob, beröringsfri prob och mätklämma.

 

Broschyr

 

Video

 

LKZ-720 för detektering av ledningar och kablar (spänningsförande eller ej)

 • detektera kablar i tak, väggar och golv
 • identifiera brott i kablar
 • spåra kablar i byggnader
 • lokalisera eluttag och brytare i byggnader
 • lokalisera kortslutningar mellan ledningar
 • spåra skärmade kablar
 • spåra kablar i metallrör

identifiera säkringar på fördelningskortet

 • spåra underjordiska kablar
 • spåra ledande vatten- och värmeledningar
 • beröringsfri detektering av strömkablar.

Funktioner hos LKZ-720:

 • 3D-funktionen i mottagaren gör det möjligt att identifiera strömmens riktning och att noggrant lokalisera objektet fasdetekteringsläge
 • mottagaren kan användas med fyra sändare samtidigt för att lokalisera avbrott eller särskilja ledningar
 • en ljusstark LED-lampa
 • hörlursuttag i mottagaren
 • bakgrundsbelyst skärm för arbete i mörker
 • överföring av batteristatus och inställningar för sändare till mottagare
 • kan användas inom ett stort intervall av märkspänningar, upp till 500 Vrms
 • mätning av spänning vid objektet upp till 500 Vrms
 • tre nivåer av sändarförstärkning
 • automatiskt eller manuellt val av sändarens driftlägen
 • fem lägen för kabelsökning – spänning, ström, ström-spänning, kraft och klämma
 • programuppgradering via USB
 • ytterligare tillbehör möjliggör exakt lokalisering – t.ex. kontaktprob, beröringsfri prob och mätklämma.

 

Broschyr

 

Video