LKZ-2000 Sonel

Enkel lokalisering av kablar och rör med hårfin noggrannhet.

Beskrivning

LKZ-2000

LKZ-2000 lokaliserar enkelt kablar och rör med hårfin noggrannhet.

Komplexiteten i stora underjordiska försörjningsnätverk ökar ständigt. Att skaffa exakt information om placeringen av specifika nedgrävda kablar och rör är därför viktigare än någonsin för att skydda nedgrävda objekt under markarbeten samt för att underlätta kartläggning och besiktningar av dessa befintliga försörjningsledningar.

Sonel LKZ-2000-systemet har unika flexibla driftlägen som hjälper dig att enkelt välja rätt läge för den aktuella lokaliseringstillämpningen och förhållandena på platsen. Den intelligenta försörjningsledningssökaren övervakar signalstörningsnivåerna i alla tillgängliga lägen och rekommenderar vilka som ska användas för bästa resultat. Du sparar tid och får säkrare resultat.

Sonel LKZ-2000 – det bästa systemet för de mest utmanande förhållandena.

KRAFTINDUSTRI

Sonel LKZ-2000 är utformad för att enkelt spåra elkablar över långa och korta avstånd med hög noggrannhet, särskilt i områden med hög förekomst av elektriska störningar. När LKZ-2000 används tillsammans med den medföljande multiklämman kan en spårsignal appliceras på ett säkert sätt på en strömförande kabel. Tillbehöret A-Frame kan också användas för att enkelt lokalisera fel i kabelmantlar.

ANLÄGGNINGS- OCH BYGGINDUSTRI

Det mycket hållbara och vädertåliga Sonel LKZ-systemet har ett flexibelt operativsystem som passar de flesta plats- och markförhållanden, något som är mycket viktigt vid komplexa och krävande anläggnings- och byggarbeten.

JÄRNVÄGSINDUSTRI

Skador på kommunikationskablar kan vara mycket kostsamt och tidskrävande att reparera, vilket orsakar stora störningar i järnvägsnätet. Sonel LKZ-systemet är konstruerat för enkel lokalisering och spårning av kablar i tättbebyggda områden och med hög förekomst av elektriska störningar.

TELEKOMINDUSTRI

Att spåra och lokalisera stora kabelbuntar, t.ex. fiberoptiska kablar, kan vara svårt och tidskrävande. Sonel LKZ-systemens högfrekvenslägen är idealiska för dessa typer av kablar, vilket bidrar till att förbättra din produktivitet och tillförlitligheten i lokalisering av kablar av alla typer. Tillbehöret A-Frame kan användas för att enkelt lokalisera fel i kabelmantlar.

GAS- OCH OLJEINDUSTRI

Rören i dessa tillämpningar kan vara de mest potentiellt farliga, kostsamma eller miljömässigt känsliga och därmed viktigast att inte skada. Med Sonel LKZ-systemets urval av lågfrekvenslägen är det enkelt att lokalisera och spåra dessa rör även över långa sträckor med bibehållen maximal noggrannhet.

VATTENINDUSTRI

Att lokalisera och spåra rör kan underlätta kartläggning och besiktningar av försörjningsledningar. Sonel LKZ-systemet med sin dubbelfrekvenssond är den idealiska lösningen för lokalisering av underjordiska, djupt liggande icke-metalliska avlopps- och dräneringsrör som inte kan detekteras med vanlig lokaliseringsteknik.

 

Broschyr

 

Video

 

LKZ-2000

LKZ-2000 lokaliserar enkelt kablar och rör med hårfin noggrannhet.

Komplexiteten i stora underjordiska försörjningsnätverk ökar ständigt. Att skaffa exakt information om placeringen av specifika nedgrävda kablar och rör är därför viktigare än någonsin för att skydda nedgrävda objekt under markarbeten samt för att underlätta kartläggning och besiktningar av dessa befintliga försörjningsledningar.

Sonel LKZ-2000-systemet har unika flexibla driftlägen som hjälper dig att enkelt välja rätt läge för den aktuella lokaliseringstillämpningen och förhållandena på platsen. Den intelligenta försörjningsledningssökaren övervakar signalstörningsnivåerna i alla tillgängliga lägen och rekommenderar vilka som ska användas för bästa resultat. Du sparar tid och får säkrare resultat.

Sonel LKZ-2000 – det bästa systemet för de mest utmanande förhållandena.

KRAFTINDUSTRI

Sonel LKZ-2000 är utformad för att enkelt spåra elkablar över långa och korta avstånd med hög noggrannhet, särskilt i områden med hög förekomst av elektriska störningar. När LKZ-2000 används tillsammans med den medföljande multiklämman kan en spårsignal appliceras på ett säkert sätt på en strömförande kabel. Tillbehöret A-Frame kan också användas för att enkelt lokalisera fel i kabelmantlar.

ANLÄGGNINGS- OCH BYGGINDUSTRI

Det mycket hållbara och vädertåliga Sonel LKZ-systemet har ett flexibelt operativsystem som passar de flesta plats- och markförhållanden, något som är mycket viktigt vid komplexa och krävande anläggnings- och byggarbeten.

JÄRNVÄGSINDUSTRI

Skador på kommunikationskablar kan vara mycket kostsamt och tidskrävande att reparera, vilket orsakar stora störningar i järnvägsnätet. Sonel LKZ-systemet är konstruerat för enkel lokalisering och spårning av kablar i tättbebyggda områden och med hög förekomst av elektriska störningar.

TELEKOMINDUSTRI

Att spåra och lokalisera stora kabelbuntar, t.ex. fiberoptiska kablar, kan vara svårt och tidskrävande. Sonel LKZ-systemens högfrekvenslägen är idealiska för dessa typer av kablar, vilket bidrar till att förbättra din produktivitet och tillförlitligheten i lokalisering av kablar av alla typer. Tillbehöret A-Frame kan användas för att enkelt lokalisera fel i kabelmantlar.

GAS- OCH OLJEINDUSTRI

Rören i dessa tillämpningar kan vara de mest potentiellt farliga, kostsamma eller miljömässigt känsliga och därmed viktigast att inte skada. Med Sonel LKZ-systemets urval av lågfrekvenslägen är det enkelt att lokalisera och spåra dessa rör även över långa sträckor med bibehållen maximal noggrannhet.

VATTENINDUSTRI

Att lokalisera och spåra rör kan underlätta kartläggning och besiktningar av försörjningsledningar. Sonel LKZ-systemet med sin dubbelfrekvenssond är den idealiska lösningen för lokalisering av underjordiska, djupt liggande icke-metalliska avlopps- och dräneringsrör som inte kan detekteras med vanlig lokaliseringsteknik.

 

Broschyr

 

Video