LKZ-1500

LKZ-1500-uppsättningen för underjordisk lokalisering består av

en sändare och en mottagare som gör att du kan lokalisera, identifiera och spåra dragningsvägen för objekt under jord.

Skicka förfrågan

Beskrivning

LKZ-1500-uppsättningen för underjordisk lokalisering består av en sändare och en mottagare som gör att du kan lokalisera, identifiera och spåra dragningsvägen för objekt under jord, till exempel:

 • kraft- och styrkablar, data- och telekommunikationskablar
 • system för underjordisk belysning och katodiskt skydd
 • vatten- och avloppsinstallationer
 • bränsle- och transmissionsinstallationer: gasledningar och andra rörledningar
 • värmesystem och förisolerade rör.

 

Sökarfunktioner:

 • bestämma riktningen för kabelplacering, kabelns position relativt mottagarens axel (har en kompassfunktion)
 • bestämma strömmen och djupet för kabeln, både
 • i aktivt läge (med sändare) och i passivt läge (utan sändare)
 • spara dragningsvägen och placera objektet på en karta
 • minne för upp till 10 000 koordinater
 • möjlighet att hitta ställen för kabelskador.

Enheten, tillsammans med valfri GPS-modul och den särskilda programvaran (LKZ Terminal) som medföljer enheten, gör att du kan rita upp dragningsvägen för det underjordiska objektet och markera enstaka mätpunkter på kartan. Kommunikationen mellan LKZ och GPS-modulen sker via Bluetooth.

 

Sändare:

 • sändareffekt: max. 10 W (tillgängligt: 1 W, 2 W, 5 W, 10 W)
 • direkt, induktiv klämma (N1) eller intern sändarantennkoppling
 • kontinuerligt läge eller intervalläge som förlänger batteritiden (12 V/7 Ah batteri)
 • kapsling, segmentdisplay
 • drifttemperatur från –30 °C till +55 °C
 • mått: 275 x 250 x 180 mm.

Mottagare:

 • Arbetar inom ett brett frekvensintervall:
 • passivt läge (50–60 Hz, 100 Hz, 300 Hz, 550 Hz, 1 450 Hz)
 • radio (10 kHz till 36 kHz)
 • aktivt läge (273 Hz, 491 Hz, 526 Hz, 982 Hz, 1 024 Hz, 2 000 Hz, 2 048 Hz, 8 440 Hz, 8 928 Hz, 9 820 Hz, 10 000 Hz, 32 768 Hz)
 • jordfelsdetektering i kabel (ram A eller DKI-prob)
 • strömförsörjning från uttagbart batteri (5 LR6 AA)
 • grafisk visning av objektets position och djup samt strömriktningen
 • platsens djup upp till 6 m +/–0,1 m
 • mått: 700 x 300 x 140 mm
 • drifttemperatur från –20 °C till +55 °C.

 

 

Video

 

 

LKZ-1500-uppsättningen för underjordisk lokalisering består av en sändare och en mottagare som gör att du kan lokalisera, identifiera och spåra dragningsvägen för objekt under jord, till exempel:

 • kraft- och styrkablar, data- och telekommunikationskablar
 • system för underjordisk belysning och katodiskt skydd
 • vatten- och avloppsinstallationer
 • bränsle- och transmissionsinstallationer: gasledningar och andra rörledningar
 • värmesystem och förisolerade rör.

 

Sökarfunktioner:

 • bestämma riktningen för kabelplacering, kabelns position relativt mottagarens axel (har en kompassfunktion)
 • bestämma strömmen och djupet för kabeln, både
 • i aktivt läge (med sändare) och i passivt läge (utan sändare)
 • spara dragningsvägen och placera objektet på en karta
 • minne för upp till 10 000 koordinater
 • möjlighet att hitta ställen för kabelskador.

Enheten, tillsammans med valfri GPS-modul och den särskilda programvaran (LKZ Terminal) som medföljer enheten, gör att du kan rita upp dragningsvägen för det underjordiska objektet och markera enstaka mätpunkter på kartan. Kommunikationen mellan LKZ och GPS-modulen sker via Bluetooth.

 

Sändare:

 • sändareffekt: max. 10 W (tillgängligt: 1 W, 2 W, 5 W, 10 W)
 • direkt, induktiv klämma (N1) eller intern sändarantennkoppling
 • kontinuerligt läge eller intervalläge som förlänger batteritiden (12 V/7 Ah batteri)
 • kapsling, segmentdisplay
 • drifttemperatur från –30 °C till +55 °C
 • mått: 275 x 250 x 180 mm.

Mottagare:

 • Arbetar inom ett brett frekvensintervall:
 • passivt läge (50–60 Hz, 100 Hz, 300 Hz, 550 Hz, 1 450 Hz)
 • radio (10 kHz till 36 kHz)
 • aktivt läge (273 Hz, 491 Hz, 526 Hz, 982 Hz, 1 024 Hz, 2 000 Hz, 2 048 Hz, 8 440 Hz, 8 928 Hz, 9 820 Hz, 10 000 Hz, 32 768 Hz)
 • jordfelsdetektering i kabel (ram A eller DKI-prob)
 • strömförsörjning från uttagbart batteri (5 LR6 AA)
 • grafisk visning av objektets position och djup samt strömriktningen
 • platsens djup upp till 6 m +/–0,1 m
 • mått: 700 x 300 x 140 mm
 • drifttemperatur från –20 °C till +55 °C.

 

 

Video