LKZ-1000

Lednings- och rörsökare

Skicka förfrågan

Beskrivning

LKZ-1000 Lednings- och rörsökare under jord

 • Passiv eller aktiv spårningsmetod.
 • Detektering av underjordiska spänningsförande ledningar.
 • Detektering av underjordiska spänningslösa ledningar (radioläge).
 • Detektering av underjordiska spänningslösa ledningar med sändare (galvaniserad, induktiv eller klämbaserad anslutning).
 • Spårning av metallrör eller icke-ledande rör med en extra prob.
 • Spårning av icke-ledande rörledningar med ”flytande” sond.
 • Spårning av en bestämd kabel.
 • Bestämning av djupet för en kabel.

 

Broschyr

 

LKZ-1000 Lednings- och rörsökare under jord

 • Passiv eller aktiv spårningsmetod.
 • Detektering av underjordiska spänningsförande ledningar.
 • Detektering av underjordiska spänningslösa ledningar (radioläge).
 • Detektering av underjordiska spänningslösa ledningar med sändare (galvaniserad, induktiv eller klämbaserad anslutning).
 • Spårning av metallrör eller icke-ledande rör med en extra prob.
 • Spårning av icke-ledande rörledningar med ”flytande” sond.
 • Spårning av en bestämd kabel.
 • Bestämning av djupet för en kabel.

 

Broschyr