GGT-serien

GGT500 jordnätsintegritetsprovare är konstruerad för inspektion av en understations jordningsnät.

Kategori

Beskrivning

Instrumentet kan också användas som en portabel mikroohmmeter med BSG- (Both Sides Grounded) och fjärrstyrningsfunktioner. Instrumentet är avsett för inspektion av tillståndet hos ett jordningssystem under understationer, provning av mellan- och högspänningsbrytare, frånkopplingsbrytare, högströmsskenor, kabelskarvar och olika högströmslänkar.

När man inspekterar kvaliteten hos jordningssystem under en understation i USA innebär rätt förfarande att man injicerar 300 A DC under 60 sekunder. Detta är vad GGT500 gör, och under denna tidsperiod kontrolleras strömbanan och spänningsfallet. GGT500 kan också fungera som mikroohmmeter och mäta låga resistansvärden genom att producera höga provströmmar upp till 500 A.

Instrumentet är placerat i en okrossbar plastväska med skyddsklass IP67 (med stängt lock). Även om mikroohmmetrar är bärbara och mycket lätta har de mycket hög uteffekt. En hög utspänning möjliggör ett bredare mätområde vid högre testströmmar, och gör det möjligt att använda tunnare/längre provkablar. GGT500 jordnätsintegritetsprovare genererar en sann, rippelfri (mindre än 1 % rippel) likström med automatiskt reglerade testramper. Detta minskar avsevärt magnetiska transienter och säkerställer stor noggrannhet.

Vid provning i BSG-förhållanden (Both Sides Grounded) används en särskild strömklämma som drivs från jordnätsintegritetsprovaren för mätning av ström genom jordningar. Om det krävs en ännu högre säkerhetsnivå kan operatören använda fjärrkontrollfunktionen för att utföra mätningar från en annan plats, på avstånd från instrumentet och provobjektet.

Instrumentet kan också användas som en portabel mikroohmmeter med BSG- (Both Sides Grounded) och fjärrstyrningsfunktioner. Instrumentet är avsett för inspektion av tillståndet hos ett jordningssystem under understationer, provning av mellan- och högspänningsbrytare, frånkopplingsbrytare, högströmsskenor, kabelskarvar och olika högströmslänkar.

När man inspekterar kvaliteten hos jordningssystem under en understation i USA innebär rätt förfarande att man injicerar 300 A DC under 60 sekunder. Detta är vad GGT500 gör, och under denna tidsperiod kontrolleras strömbanan och spänningsfallet. GGT500 kan också fungera som mikroohmmeter och mäta låga resistansvärden genom att producera höga provströmmar upp till 500 A.

Instrumentet är placerat i en okrossbar plastväska med skyddsklass IP67 (med stängt lock). Även om mikroohmmetrar är bärbara och mycket lätta har de mycket hög uteffekt. En hög utspänning möjliggör ett bredare mätområde vid högre testströmmar, och gör det möjligt att använda tunnare/längre provkablar. GGT500 jordnätsintegritetsprovare genererar en sann, rippelfri (mindre än 1 % rippel) likström med automatiskt reglerade testramper. Detta minskar avsevärt magnetiska transienter och säkerställer stor noggrannhet.

Vid provning i BSG-förhållanden (Both Sides Grounded) används en särskild strömklämma som drivs från jordnätsintegritetsprovaren för mätning av ström genom jordningar. Om det krävs en ännu högre säkerhetsnivå kan operatören använda fjärrkontrollfunktionen för att utföra mätningar från en annan plats, på avstånd från instrumentet och provobjektet.