CAT Avancerad Serie

CAT analysatorer för effektbrytare är avancerade fristående eller PC-styrda instrument för service av effektbrytare.

Kategori

Skicka förfrågan

Beskrivning

Typiska användningsområden för CAT Advanced Series-instrumenten är mellan- och högspänningsunderstationer inom kraftproduktion, transmission och ställverkstillverkning. Även industriella miljöer och kraftdistribution är lämpliga användningsområden för dessa effektbrytarprovare.

DV Power CAT-instrumenten för effektbrytarprovning är portabla och har låg vikt. De är konstruerade för mekaniska operationer avsedda för provning av effektbrytare enligt standarderna IEC 62271-100 och IEEE C37.09.

Dessa instrument mäter:

 • tidpunkter för manövrering av huvudkontakter, inkopplingsmotståndskontakter, hjälpkontakter
 •  oljeströmmar
 • rörelseparametrar
 • spänningsregistrering
 • huvudkretsens resistans
 • slag och eventuellt relevant analog signal.

Rörelsegivarkanalerna mäter en förskjutning hos effektbrytarens rörliga delar, kontakt, överslag, återstuds, dämptid och medelhastighet. CAT Advanced Series-instrumentet kan dessutom som tillval ha en inbyggd mikroohmmeter. Instrumentet tillhandahåller därmed resistansmätning av huvudkretsen samt dynamisk resistansmätning. Dynamisk resistansmätning är en effektiv metod för bedömning av ljusbågskontakternas tillstånd.

 

Produkter:

 

 

Typiska användningsområden för CAT Advanced Series-instrumenten är mellan- och högspänningsunderstationer inom kraftproduktion, transmission och ställverkstillverkning. Även industriella miljöer och kraftdistribution är lämpliga användningsområden för dessa effektbrytarprovare.

DV Power CAT-instrumenten för effektbrytarprovning är portabla och har låg vikt. De är konstruerade för mekaniska operationer avsedda för provning av effektbrytare enligt standarderna IEC 62271-100 och IEEE C37.09.

Dessa instrument mäter:

 • tidpunkter för manövrering av huvudkontakter, inkopplingsmotståndskontakter, hjälpkontakter
 •  oljeströmmar
 • rörelseparametrar
 • spänningsregistrering
 • huvudkretsens resistans
 • slag och eventuellt relevant analog signal.

Rörelsegivarkanalerna mäter en förskjutning hos effektbrytarens rörliga delar, kontakt, överslag, återstuds, dämptid och medelhastighet. CAT Advanced Series-instrumentet kan dessutom som tillval ha en inbyggd mikroohmmeter. Instrumentet tillhandahåller därmed resistansmätning av huvudkretsen samt dynamisk resistansmätning. Dynamisk resistansmätning är en effektiv metod för bedömning av ljusbågskontakternas tillstånd.

 

Produkter: