BVR-serien

Batterispänningsloggarna i BVR-serien är avsedda att fungera som hjälpverktyg för cellspänningsmätning under batterikapacitetsprovning.

Beskrivning

BVR-serien – batterispänningsmonitorer

Under en kapacitetsprovning bör man mäta cellspänning, temperatur, anslutningsspänning mellan celler och specifik vikt för att avgöra vilka celler i strängen som inte fungerar och behöver bytas ut. Dessutom föreskriver IEEE-standarderna för stationära batterier att mätning av total strängspänning samt cellspänning och temperatur ska ske regelbundet. BVR-seriens batterispänningsmonitorer är det perfekta verktyget för detta. Alla mätningar sparas automatiskt i enhetens interna minne. Dessutom kan DV-B Win-programvaran användas för att ladda ner alla uppmätta resultat. Användaren kan också skapa provrapporter och exportera dem till olika format.

BVR-serien innefattar två modeller av batterispänningsmonitorer: BVR11 och BVR22. Båda dessa är laddningsbara, handhållna enheter avsedda för månatliga batteriinspektioner och som hjälpverktyg vid kapacitetsprovning. Dessa instrument har bland annat följande användningsområden:

 • Ett effektivt komplement till <a href=”https://www.dv-power.com/product/battery-capacity-testers/””>BLU-serien med urladdningsmotstånd vid batteriurladdningsprovning
 • Månatliga inspektioner av stora batteribanker
 • Mätning av omgivningstemperatur
 • Strömmätning med strömklämmor
 • USB- och Bluetooth-kommunikation med PC
 • Samtidig mätning av spänning och ström i batteristrängen för att analysera en urladdningsprocess

BVR22-modellen erbjuder Bluetooth-kommunikation med en extern densitetsmätare för överföring av avläsningar av specifik vikt och temperatur hos elektrolyten.

Broschyr

BVR-serien – batterispänningsmonitorer

Under en kapacitetsprovning bör man mäta cellspänning, temperatur, anslutningsspänning mellan celler och specifik vikt för att avgöra vilka celler i strängen som inte fungerar och behöver bytas ut. Dessutom föreskriver IEEE-standarderna för stationära batterier att mätning av total strängspänning samt cellspänning och temperatur ska ske regelbundet. BVR-seriens batterispänningsmonitorer är det perfekta verktyget för detta. Alla mätningar sparas automatiskt i enhetens interna minne. Dessutom kan DV-B Win-programvaran användas för att ladda ner alla uppmätta resultat. Användaren kan också skapa provrapporter och exportera dem till olika format.

BVR-serien innefattar två modeller av batterispänningsmonitorer: BVR11 och BVR22. Båda dessa är laddningsbara, handhållna enheter avsedda för månatliga batteriinspektioner och som hjälpverktyg vid kapacitetsprovning. Dessa instrument har bland annat följande användningsområden:

 • Ett effektivt komplement till <a href=”https://www.dv-power.com/product/battery-capacity-testers/””>BLU-serien med urladdningsmotstånd vid batteriurladdningsprovning
 • Månatliga inspektioner av stora batteribanker
 • Mätning av omgivningstemperatur
 • Strömmätning med strömklämmor
 • USB- och Bluetooth-kommunikation med PC
 • Samtidig mätning av spänning och ström i batteristrängen för att analysera en urladdningsprocess

BVR22-modellen erbjuder Bluetooth-kommunikation med en extern densitetsmätare för överföring av avläsningar av specifik vikt och temperatur hos elektrolyten.

Broschyr