Handhållen CAT-serie

När det inte är praktiskt att använda konventionella, robusta brytaranalysatorer kan en handhållen brytaranalysator vara ett bra alternativ.

Beskrivning

Handhållen CAT-serie

DV Power har utvecklat en unik handhållen CAT-serie med brytaranalysatorer. De är särskilt utformade för provning av effektbrytare med en brytning per fas. Deras kompakta och ergonomiska design kan ge en lång rad funktioner och tillförlitlig användning i låg-, mellan- och högspänningsstationer eller i industriella miljöer.

Den handhållna CAT-serien består av två modeller, CAT-P och CAT-H. Båda modellerna har en stor (5,7 tum) färgpekskärm. Tack vare detta är provresultaten synliga både i mörka omgivningar och i starkt solljus.

Instrumentens kraftfulla litiumjonbatteri kan hålla för upp till åtta timmars provning utan att behöva laddas.

Instrumenten i den handhållna CAT-serien registrerar:

  • huvudkontakternas manövreringstider
  • kontaktsynkronisering
  • sekvenstid
  • resistans hos inkopplingsmotstånd
  • spolströmmar för öppning och stängning
  • huvudkontakternas studstid
  • hjälpkontakttid
  • likspänning.

Flera operationer, till exempel öppna-stäng och öppna-stäng-öppna, kan initieras med hjälp av en fördefinierad fördröjning eller med en triggsignal från strömklämmorna till brytarspolen.

CAT-H kan utföra en kontroll av brytarspolen, medan denna funktion är ett tillval för CAT-P-instrumentet. I motsats till CAT-H kan CAT-P-instrumentet utföra prov av ”första tripp”.

Båda instrumenten visar numeriska och grafiska resultat. Användaren kan enkelt överlagra upp till fyra registreringar i grafisk form och göra en snabb analys av eventuella defekter direkt på plats.

Användaren kan också ladda ner provresultaten till en PC via Bluetooth och utföra mer detaljerad analys med DV Win-programvaran.

[wpdm_package id=’4145′]